Fiktivt case

INSIKT

Vi tar fri information för givet.

TEAM

Copywriter: Tanja Berkö, Isabella Johansson

ART director: Tanja Berkö, Isabella Johansson

syfte

UPPDRAG

Wikipedia är en encyklopedi med öppet och fritt innehåll som utvecklas av frivilliga bidragsgivare från hela världen. Men det finns ett väsentligt problem. Trafiken till deras sida ökar dagligen, medan antalet författare och redigerare på minskar drastiskt.

Hur kan vi få människor att förstå värdet av Wikipedia och att korrekt information inte alltid kan finnas tillgänglig för alla, såvida inte alla bidrar?

Kampanjen syfte är ta ett nytt grepp på Wikipedias årliga kampanj och väcka uppmärksamhet som sedan får människor att reagera och reflektera över värdet av fri information.

casefilm